Proves realitzades pel MCS

X Ral•li de la Llana Trofeu Autosi 2014
15ª edició – 2014

XI Ral•li de la Llana Trofeu Autosi 2015
16ª edició – 2015

XII Ral•li de la Llana Trofeu Autosi 2016
17ª edició – 2016

XVIII Ral•li de la Llana Trofeu Autosi 2017
18ª edició – 2017

XIX Ral•li de la Llana Trofeu Autosi 2018
19ª edició – 2018

XX Ral•li de la Llana Trofeu Autosi 2019
20ª edició – 2019

XXI Ral•li de la Llana Trofeu Autosi 2020
21ª edició – 2020

I Ral·li de la Llana Virtual Trofeu Difisa Racing 2020
1ª edició – 2020

XXII Ral•li de la Llana Trofeu Autosi 2021
22ª edició – 2021
II Ral·li de la Llana Virtual Trofeu Difisa Racing 2021
2ª edició – 2021

XXII Ral•li de la Llana Trofeu Autosi 2022
23ª edició – 2022

XXIII Ral•li de la Llana Trofeu Autosi 2023
24ª edició – 2023

Rondamoto_Llana_2023
1ª Ronda Llana 2023