Dades Club / Contacte

Motor Club Sabadell
c/Pau Claris, 163
08205 Sabadell
CIF: G-63308738
Plànol de Google
Nº registre FCA: 345
Llicència només de proves FCA 2023: EC-243-CAT
Estatal / Internacional RFEdA 2023: EC-0091-ESP/CAT
Nº registre FCM: 337
Acrònim FCM: MC Sabadell

E-mail general: mcs@motorclubsabadell.com
Telèfon general: 681 632 624
Horari del local del club: Tots els dijous, a partir de les 20h

President: Jaume Marco Perpiñà jmarco@motorclubsabadell.com
Vice-presidents: Eduard Forés Pérez efores@motorclubsabadell.com
Joan Molas Vilaplana jmolas629@hotmail.com
Secretari: Carles Aluju Camps caluju@motorclubsabadell.com
Tresorer: Àngel Vilanova Mollà vilenef@gmail.com
Vocals: Xavier Aluju Camps xavier@aluju.com
Francesc Palmero Pardines palmero_arras@msn.com
Enric Mir Teixidor enricmirteixidor@gmail.com
Albert Sànchez Pané albertsp911@gmail.com
Francesc Gamisans Porcar gam-por@hotmail.com
Joan Segura Rodoreda joancosworth@gmail.com
Carlos Herranz Sandoval jc69herranz@hotmail.com
Mònica Martínez Do-allo monicamartinezdoallo@gmail.com
Jordi Renú Espada classics@motorclubsabadell.com
Roger Romero Ustrell romeroustrell@gmail.com