Impost CO2

Decret 33/2020 del nou impost per emissions de CO2 dels vehicles.
El podeu llegir sencer: AQUÍ

 • L’impost del 2019 queda anul·lat automàticament (no es cobrarà a ningú).
 • L’impost del 2020 i successius ja duran la bonificació del 100% per als vehicles clàssics (a) i històrics (b).
  a) CLÀSSICS: Per aconseguir la bonificació caldrà un certificat d’un club, validat per la FCVH, i que la mateixa FCVH enviarà a la Generalitat.
  b) HISTÒRICS: Els vehicles amb matricula “H” (segons el RD 1247/1995) tenen bonificat l’impost directament i per tant no l’hauran de pagar ni caldrà demanar cap certificat.
 • El Motor Club Sabadell ja té el certificat d’inspecció:  Veure’l AQUÍ
 • La FCVH ha fixat un import de tràmit de 20€ per vehicle, que serà vàlid per 10 anys, i que els transferirem íntegrament nosaltres a ells, junt amb tota la documentació.

Procediment:
(el certificat l’omplirà el Motor Club Sabadell)

 1. Protocol, terminis i criteris de la bonificació:  Veure-ho AQUÍ
 2. Procediment detallat per l’obtenció del Certificat: Veure-ho AQUÍ
 3. Dades necessàries:
  – Del soci: Nom, telèfon (a efectes de notificacions per SMS), i comprovant de la transferència (20 € per cada vehicle).
  – Del propietari: Nom sencer, i DNI (Normalment el propietari és el soci, però alguna vegada el vehicle està a nom d’un familiar).
  – Del vehicle: Marca, model, Nº bastidor, matrícula, data 1ª matriculació
  – Adjuntar fitxa tècnica, permís de circulació, i 5 fotografies recents: Per vehicles de 4 rodes: Exterior vista davantera amb matricula llegible, exterior vista del trassera amb matricula llegible, exterior vista lateral (o visió 3 quarts), interior part davantera (seients i cocpit), zona del motor. // Per motocicletes: Davant, darrera amb matrícula llegible, lateral complet costat dret, lateral complet costat esquerra, i detall de la zona del motor.
 4. Feu el pagament de 20€ per vehicle al compte del MCS: ES44 0081 0900 8600 0256 4963 posant el vostre nom i “CO2” com a referència de la transferència, i treieu-ne un comprovant.
 5. Envieu-ho tot al email mcs@motorclubsabadell.com i us donarem la correcta recepció, així com cita, en el cas de que el vehicle no el tinguem ja classificat anteriorment pel club.

– Us recordem igualment que el club us pot fer de franc altres impresos si els demaneu per e-mail:

 • El de l’exempció de l’impost municipal (cas de que el vostre ajuntament l’admeti).
 • El de les ITV preceptives per clàssics (cal demanar hora prèvia).
 • El que demanen les companyies d’assegurances per pòlisses de cotxes clàssics.
 • Els que us demanaran els enginyers per homologacions de vehicles amb matrícula “H”, o altres.
 • Etc …