Fes-te’n soci

Fes-te  soci i gaudeix d’un gran Club.

La tarifa és de 30€ anuals + 30 € de matrícula (la primera vegada, o també al reassociar-se) i inclou un PACK de benvinguda al club que us prepararà el President personalment.

A través del club, es poden tramitar llicències  federatives d’automobilisme, fitxes d’homologació, passaports tècnics,  certificats per exempció de l’impost del CO2 per clàssics, certificats per ITV’s especials, certificats per assegurances, ITV’s o exempcions d’impost municipal dels clàssics, etc., i a més estareu 100% informats de totes les novetats federatives, administratives, socials i esportives en general.

Per fer-te soci:

1 – Omple el formulari següent:  Formulari per fer-me soci
2 – Si vols foto teva al carnet de la “APP Socis” del MCS, adjunta’n una (al principi del formulari).

El Motor Club Sabadell et confirmarà la recepció  correcta d’aquesta sol·licitud d’inscripció, i us enviarà les dades del club, número de soci, etc.


Tipus de socis:

» Socis permanents: Socis vigents des del primer dia el qual s’han associat.
» Socis de temporada: Socis que s’associen un any o varis, però no  permanentment.
» Socis aspirants: Fills de socis, menors de 16 anys (quota gratuïta).

Tarifes (històric de tarifes):

En l’assemblea de constitució del Motor Club Sabadell del dia 11 de  Març del 2003 es van signar els Estatuts i es van fixar les quotes  periòdiques pels socis fundadors, 50 € el primer any i 20 € els anys  següents, pels socis numeraris que és de 20 € per any i dels pilots i  copilots, que és també de 20 € per any.

En junta extraordinària el dia 6 de novembre del  2015 es va fixar i aprovar una “matrícula” de 20€ per als socis nous i  també per als socis que per algun motiu van perdre la condició de soci i  es reassocien de nou, apart de la quota anual de soci.

En assemblea ordinària del dia 1 de juny del 2017 es va aprovar per majoria modificar la quota anual de soci a 30€/any, i a 5 € pels menors d’edat a partir de l’any 2018, inclòs. També es va deixar la “matrícula” del primer any en 20€.

En assemblea ordinària telemàtica del dia 12 de març del 2021 es va aprovar per majoria modificar la “matrícula” del primer any en 30€ enlloc de 20€, però incloent per nous socis un pack de benvinguda del MCS.

Els socis d’Honor seran escollits per la Junta Directiva i estan  exempts de tot pagament.

Les quotes es pagaran cada any i com a termini  màxim dins la primera quinzena de març. Els socis que no la paguin dins  d’aquest termini, perdran la condició de soci, tal i com marca l’article  6 dels nostres estatuts. Per reassociar-se hauran de tornar a pagar la  matrícula, apart de la quota.

Per fer-se soci, és necessari donar un Nº de compte bancari, per girar-vos la quota de soci. En cas de que es vulgui pagar al comptat, caldrà vist-i-plau de la Junta i fer-ho personalment a la seu del club, i sempre durant el primer trimestre de l’any en curs.

LA CONDICIÓ DE SOCI QUEDA RENOVADA AUTOMÀTICAMENT CADA ANY, SI NO INDIQUEU EL CONTRARI.