Formulari d’inscripció RLC 2019

4rt Trofeu Rally Legend Cup 2019
(Els camps amb * a l’inici són obligatoris) / (Los campos con * al inicio son obligatorios)

Per saltar al camp següent, utilitzeu la tecla “Tab” i per recular, “Mayús.+Tab”. La tecla Return (Enter) està desactivada.
Para saltar al campo siguiente utilizad la tecla “Tab” y para retroceder, “Mayús.+Tab”. La tecla return está desactivada.

Pilot / Piloto:
     
           
     

Copilot / Copiloto:
     
           
     

Competidor(Club o Escudería):

Vehicle / Vehículo:
                

Disciplina y grup / Disciplina y grupo:
* Modalitat / Modalidad:        Grup / Grupo:  


El pilot inscrit, declara conèixer el Reglament del “4rt Trofeu Rally Legend Cup 2019”, al qual es sotmet i accepta sense cap reserva, tant per si mateix com pels seu copilot, i sol·licita inscriure-s’hi. El pilot també declara sota la seva responsabilitat que el vehicle està inscrit i es classificarà tal i com s’indica en els apartats ‘Puntuacions i classificacions’, i segons l’article 7 del Reglament particular d’aquest trofeu. La sol·licitud no serà acceptada si no va acompanyada dels drets corresponents a la col·laboració (40,00 €). L’ingrés s’ha de fer a nom de RallyLegendCup - Motor Club Sabadell al compte corrent del Banc Sabadell – Atlántico IBAN ES44 0081 0900 8600 0256 4963, posant com a referència el nom del pilot inscrit. Posteriorment, cal enviar el comprovant per correu electrònic a l’adreça: mcs@motorclubsabadell.com. També ens podeu adjuntar un parell de fotografies del cotxe, per publicar-les a la llista d'inscrits al campionat. Us retornarem un e-mail amb la confirmació.

El piloto inscrito, declara conocer el Reglamento del "4º Trofeo Rally Legend Cup 2019", al que se somete y acepta sin reserva, tanto para sí mismo como para los su copiloto, y solicita inscribirse. El piloto también declara bajo su responsabilidad que el vehículo está inscrito y se clasificará tal y como se indica en los apartados 'Puntuaciones y clasificaciones', y según el artículo 7 del Reglamento particular de este trofeo. La solicitud no será aceptada si no va acompañada de los derechos correspondientes a la colaboración (40,00 €). El ingreso debe hacerse a nombre de RallyLegendCup - Motor Club Sabadell a la cuenta corriente del Banco Sabadell - Atlántico IBAN ES44 0081 0900 8600 0256 4963, poniendo como referencia el nombre del piloto inscrito. Posteriormente, hay que enviar el comprobante por correo electrónico a la dirección: & nbsp; mcs@motorclubsabadell.com . También puede adjuntar un par de fotografías del coche, para publicarlas en la lista de inscritos del campeonato. Os devolveremos un e-mail con la confirmación.

Click per a acceptar els termes de la inscripció. / Click para aceptar los términos de la inscripción... Imprimir, si voleu, abans d'enviar-la. / ... Imprimir, si queréis, antes de mandarla

... espereu un instant, fins que surti aquí sota: "El missatge s'ha enviat correctament". Si us surt algun error, reviseu si hi ha algún camp onbligatori buit, empleneu-lo, i torneu a enviar-lo.
... esperad un instante, hasta que salga aquí debajo: "El missatge s'ha enviat correctament". Si os sale algún error, revisad si hay algún campo onbligatorio vacío, rellenadlo, y volved a enviarlo.

Si voleu comprovar que s'ha enviat bé, mireu l'esborrany de la llista: Feu clic aquí (la veureu a baix de tot)
Si queréis comprobar si se ha mandado bien, mirad el borrador de la lista: Haz clic aquí (la veréis abajo de todo)