Eleccions 2017

El passat 12/11/2015 i degut a la renúncia voluntària del President el dia 6/11, tota la junta va dimitir en ple, quedant constituïda el dia 16/11 la comissió gestora, fins les eleccions.

En la darrera reunió de la Junta, una vegada ja explicat el procés electoral a l’Assemblea General de socis del dia 1/6/2017, es va decidir unànimement la data de les eleccions prevista pel dijous dia 27/7/2017.

En aquest espai hi anirem posant tota la informació, començant per la Convocatoria i el calendari electoral.

La Junta


Estatuts del Motor Club Sabadell