Assistència 2020


Autosi_web


Difisa_web

Placa 2020 provisional


Urpi_sport_web


Hidegar_web


logo_AFB_web_2

XXI Ral·li de la Llana Trofeu AUTOSI  –  26 de setembre de 2020
Trofeu de Catalunya de Ral·lisprints d’Asfalt

ADVERTÈNCIA IMPORTANTHORARIS i SISTEMA de VERICICACIONS, i MESURES ESPECIALS: Fer clic AQUÍ
(Protocols per als participants, assistències i públic, necessari llegit-lo tothom !!!)

 Parc d’assistència, i espais:

» Hem confeccionat aquest plànol (el de sota, a la dreta) amb espais numerats amb DORSALS.
» Tenim una llista amb l’espai i dorsal assignat a cada participant, més els assistents que ens heu enviat amb “Full declaració Covid-19”, i la tindran unes persones a l’entrada del Parc (control Covid), ón es farà comprovació de la llista, i presa de temperatura.
» NOMÉS entraran al recinte les persones autoritzades i amb control previ del protocol.

A dins del recinte:

» Respecteu l’espai assignat, si no feu us dels espais del costat, els companys del vostre costat es veuran afectats, respecteu-nos tots, gràcies, qualsevol problema busqueu al responsable del Parc d’Assistència i es buscarà la millor solució.
» Estarà TOTALMENT PROHIBIT entrar amb cap altre vehicle que no sigui el de l’assistència que ens veu dir per telèfon quan vem trucar.
» Estarà TOTALMENT PROHIBIT entrar remolcs o grues, tot l’espai será ocupat per vehicles d’assistència i vehicles participants.
» Procureu deixar els accesos i els passadissos lliures per facilitar la circulació dels vehicles participants.
» Feu servir els contenidors per deixar les escombreries i així entre tots deixarem l’espai net.

– Teniu WC’s a la vostre dispossició, feu-ne ús amb guants si és possible, i deixeu-los com us agradaría trobar-los, gràcies.

Vehicles sense espai asignat:

Els dorsals sense espai assignat és perquè no fan assistència.

Mides de l’espai d’assistència.

1 Cotxe:   6 X 5
2 Cotxes: 9 X 5
3 Cotxes: 12 X 5
4 Cotxes: 15 X 5
5 Cotxes: 18 X 5
6 Cotxes: 21 X 5
7 Cotxes: 24 X 5

Plànols:

Plànol aeri   Plànol entrada