Spa-Motor Automòbils

96.80 

Categoria:

Un combustible lleuger i net: L’estalvi definitiu de combustible en el vostre motor. Sense talls de tubs. Directe al dipòsit. Neteja la “carbonilla” de la combustió deficient de motors de gas-oil, benzina o GLP.

  • Redueix les emissions de CO en un 80%.
  • Redueix el consum entre un 12% i un 15%
  • Elimina la “carbonilla” en un 80%
  • Redueix avaries produides pel consum deficient.
  • Tamany: 190 = 205 mm.
  • Pes: 20 grams
  • Tractament òptim per a dipòsits de fins a 90 litres
  • Subjecció: Cordó d’acer

– Preu especial per a socis del Motor Club Sabadell
– Més informació a: www.ecocargroup.com

Vídeo de TV3: