Assemblea de socis – 1/6/2017

Data: 1 de juny del 2017    /    Lloc: Local del club    /    Hora: 19:30 (1ª convocatòria) / 20:00 (2ª convocatòria)

Ordre del dia:

  • Aprovació dels comptes anuals 2016
  • Pressupost del 2017
  • Eleccions President i Junta Directiva del Motor Club Sabadell
  • Modificació Estatuts per a la incorporació del “motociclisme federat”
  • Insígnies per a alguns socis concrets
  • Campionat social MCS, sistemes de puntuació i premis

– S’aprofitarà aquest dia per tal de fer una “obertura” oficial del local del club.

– En cas de no poder assistir-hi, es pot delegar l’assistència en una altra soci, mitjançant la signatura de l’autorització adjunta: “Jo, el Sr./la Sra……………………………., com a soci/a número……., autoritzo el Sr./Sra……………………….., amb número de soci/a………, perquè em representi a l’assemblea a què fa esment la present convocatòria“. (Signatura)

– Si voleu portar algun acompanyant NO SOCI, es pot, però cal sotmetre aquesta assistència a la voluntat de l’assemblea just abans de començar.

La Junta


Warning: printf(): Argument number must be greater than zero in /homepages/6/d572015668/htdocs/motorclubsabadell/wp-content/themes/forest/inc/template-tags.php on line 140